Artykuły sponsorowaneKredyty

Samotni również mogą uzyskać środki na zakup nieruchomości

Wielu osób rozważa, czy będąc stanu wolnego można uzyskać kredyt mieszkaniowy. Pojawiają się niezliczone wątpliwości, a sporo ludzi samotnych ciągle żyje w świadomości, że kredyt mieszkaniowy jest przyjemnością wyłącznie dla par, na dodatek o zalegalizowanej formie pożycia. Nawet parę lat temu osoby bez partnera wzbraniały się przed zaciąganiem jakichkolwiek kredytów ze strachu przed okolicznością, że nie poradzą sobie samotnie z późniejszą spłatą kapitału oraz wysokich odsetek. Dziś z kolei jest już inaczej. W dzisiejszych czasach wielu deweloperów, w tym również domy Bydgoszcz oferują swoją pomoc przy pozyskiwaniu kredytu. Kiedy w Polsce zapanował kryzys, to znaczy w latach 2008-2009, większość pożyczkodawców niechętnie finansowania osoby samotne. Obecnie ta sytuacja na rynku zmieniła się, gdyż nie jedynie rodziny z potomstwem, ale także i te będące stanu wolnego mają konkretne potrzeby mieszkaniowe, które należy starać się zaspokoić.

Należy jednak pamiętać o fakcie, iż single chcące zaciągnąć kredyt mieszkaniowy muszą niestety spełniać wyższe wymagania, co kredytobiorcy pozostający w związku formalnym. Często również osoby bez partnera muszą wykazać się znaczniejszymi zarobkami średnio na jedną osobę, niż przedstawia się to w odniesieniu do par. A wiadomo przecież, że to pary mają zwykle większe wspólne dochody. Ponadto instytucje kredytowe przewidują, że kredytobiorca może zmienić źródło dochodu, w odniesieniu do singla sytuacja jest dużo dramatyczniejsza, bo rzadko przecież zdarza się, że niespodziewanie obie osoby pozostające w związku w tym samym czasie stracą źródło utrzymania.